Ochrana osobních údajů (GDPR)

Výpujční smlouva se sepisuje v papírové formě ve 2 vyhotoveních, přičemž 1 vyhotovení obdrží zákazník a druhé svatební salon Karina.

Smlouvy jsou uchovávány ve firemním trezoru pouze po dobu smluvního vstahu, t.j. ode dne uzavření smlouvy do dne vrácení zapůjčeného zboží, poté jsou skartovány.

Neprovádíme žádnou elektronickou evidenci osobních údajů, ani další zpracování osobních údajů, ani poskytování osobních údajů dalším subjektům.